Samorząd

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2023/2024  

Przewodnicząca –  Lena Adamczewska, uczennica klasy VII

Zastępca przewodniczącej –  Filip Znajdek, uczeń klasy VI

Sekretarz – Lena Ziemska, uczennica klasy VII

Opiekunem SU jest pani Marta Miotk, nauczycielka wychowania fizycznego.