Samorząd

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022   

Przewodniczący –  Sebastian Sasko, uczeń klasy VII

Zastępca przewodniczącego –  Karolina Lisicka, uczennica klasy VIII

Sekretarz – Lena Adamczewska, uczennica klasy V

Opiekunem SU jest pani Marta Miotk, nauczycielka wychowania fizycznego.

Przedstawiciele SU w roku szkolnym 2021/2022