Samorząd

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023   

Przewodniczący –  Sebastian Sasko, uczeń klasy VIII

Zastępca przewodniczącego –  Marcel Konkol, uczeń klasy V

Sekretarz – Kaja Grabowska, uczennica klasy VIII

Opiekunem SU jest pani Marta Miotk, nauczycielka wychowania fizycznego.

Grafika 1: Samorząd