Kalendarz szkoły

 

ROK SZKOLNY 2023/2024

WYDARZENIE

TERMIN

UWAGI

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - organizacja pracy szkoły, przydział czynności nauczycieli

29 sierpnia 2023 r.

Posiedzenie plenarne

Inauguracja roku szkolnego 2023/2024.

Spotkanie wychowawców klas z uczniami i rodzicami

4 września 2023 r.

      Msza godz. 9.00

Inauguracja

godz.10.00

Koordynator:

Joanna Kaczmarczyk,

Marta Miotk,

Agata Frankiewicz,

Joanna Browka

Zebranie Rady Rodziców

19 września 2023 r.

Rada Rodziców,

Dyrektor szkoły

Zebrania klasowe z rodzicami

19 września 2023 r.

 

Dyrektor szkoły,

Grono  Pedagogiczne

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - zatwierdzenie planów i programów szkoły

 

19 września 2023 r.

Dyrektor szkoły,

Rada  Pedagogiczna

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

 29  września 2023 r.

Wychowawczynie klas I-III,

Urszula Bugaj - Momot,

Joanna Kaczmarczyk

Światowy Dzień Zwierząt

4 października 2023 r.

 Koordynator:

Joanna Browka

Dzień Edukacji Narodowej, Uroczystość Przekazania Nowego Sztandaru

13 października 2023 r.

Dyrektor szkoły,

Rada Rodziców,

Grono Pedagogiczne

Ślubowanie klasy pierwszej

27 października 2023 r.

Mariola Wólczyńska/

Irena Znajdek

Światowy Dzień Krwiodawstwa Październik/listopad Joanna Browka

Święto Niepodległości

10 listopada 2023 r.

Koordynator:

Kamila Jaskólska,

Agata Frankiewicz

Delegacja w Ustce – poczet sztandarowy

11  listopada 2023 r.

Marta Miotk,

Joanna Kaczmarczyk

Pasowanie na Świetliczaka

listopad 2023 r.

Magdalena Buksakowska,

Agata Frankiewicz,

Joanna Browka

Próbny egzamin ósmoklasisty

 Listopad/ grudzień 2023 r.

marzec 2024 r.

 Joanna Kaczmarczyk,

Magdalena Szałek,

Małgorzata, Stępień

Dzień otwartej szkoły, zebrania z rodzicami

14 listopada 2023 r.

Godz. 16.00 - 18.00

Grono Pedagogiczne,

Dyrektor szkoły

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

20 listopada 2023 r.

Zespół Wychowawczo- Profilaktyczny

Renata Czerczak

Andrzejki OP - VIII

29 listopada 2023 r.

Wychowawcy klas

Światowy Dzień AIDS

 

1 grudnia 2023 r.

 

Barbara Zdyb,

Joanna Browka,

Jurand Bownik

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - opiniowanie planu finansowego szkoły na rok 2024

grudzień 2023 r.

Dyrektor szkoły,

Rada Pedagogiczna

Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych za

I półrocze

22 grudnia  2023 r.

Grono Pedagogiczne,

Dyrektor szkoły

Wigilia - Jasełka

22 grudnia 2023 r.

Wychowawcy klas

Koordynator:

Barbara Mielczarek,

Małgorzata Stępień,

Agata Frankiewicz

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2023 r.

-

Termin wystawienia przewidywanych ocen za I półrocze

9 stycznia 2024 r.

Grono pedagogiczne

Wystawienie ocen za I półrocze

19 stycznia 2024 r.

Grono pedagogiczne

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja śródroczna

 

23 stycznia 2024 r.

Posiedzenie plenarne

 

Dzień Babci i Dziadka - elektroniczna laurka

21 - 22 stycznia 2024 r.

Sylwia Stolarczyk-Gontek,

Irena Znajdek,

Kamila Jaskólska,

Renata Czerczak

Koniec I semestru

26 stycznia 2024 r.

 

Bal karnawałowy
 

26 stycznia 2024 r.

Wychowawcy klas

Marta Miotk,

Kamila Jaskólska,

Agata Frankiewicz

Ferie zimowe
 

29 stycznia - 11 lutego 2024 r.

 

Posiedzenie rady pedagogicznej – podsumowanie pracy szkoły za I półrocze roku szkolnego 2023/2024.

Zebrania z rodzicami, podsumowanie  I półrocza

13 lutego 2024 r.

Grono pedagogiczne,

Dyrektor szkoły

Powiatowy Konkurs Recytatorsko - Plastyczny

 

Luty/marzec 2024 r.

Renata Czerczak,

Kamila Jaskólska

Pasowanie na czytelnika uczniów klasy I luty 2024 r.

Koordynator:

Urszula Bugaj - Momot,

Irena Znajdek

Szkolny Dzień Języka Polskiego

 

 marzec 2024 r.

Koordynator:

Joanna Kaczmarczyk

Pierwszy Dzień Wiosny 

20 marca 2024 r.

 

Koordynator:

Marta Miotk,

Wychowawcy klas

Rekolekcje wielkopostne

marzec 2024 r.

Na podstawie decyzji proboszcza parafii

Rekrutacja do OP i klasy I

kwiecień 2024 r.

Nauczyciel OP, 

Dyrektor szkoły

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – opiniowanie arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2023/2024

kwiecień 2024 r.

Rada pedagogiczna,

Dyrektor szkoły

Dzień Otwartej Szkoły, zebrania z rodzicami

 16 kwietnia  2024 r.

Godz. 16.00 - 18.00

Grono Pedagogiczne,

Dyrektor szkoły

Zebranie Dyrektora z Prezydium Rady Rodziców

 16 kwietnia 2024 r.

Opiniowanie innowacji pedagogicznych i programów autorskich

Wiosenna przerwa świąteczna

 

28 marca - 2 kwietnia 2024 r.

-

Dzień Ziemi i Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem, Światowy Dzień Zdrowia

22 kwietnia 2024 r.

Koordynator:

Barbara Zdyb,

Joanna Browka,

Jurand Bownik

Ocena gotowości szkolnej dzieci z oddziału przedszkolnego. Zebranie z rodzicami dzieci z oddziału przedszkolnego

  kwiecień 2024 r.

Sylwia Stolarczyk - Gontek

Szkolny Dzień Języków Obcych

23 kwietnia 2024 r.

Renata Czerczak,

Małgorzata Stępień,

Jolanta Selke

Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja

25 kwietnia 2024 r.

Koordynator:

Adam Drapała,

Agata Frankiewicz

Delegacja w Ustce – poczet sztandarowy

 

3 maja 2024 r.

 

Marta Miotk,

Joanna Kaczmarczyk

Szkolny Dzień Matematyki

maj 2024 r.

Magdalena Szałek

Egzaminy Ósmoklasistów

14 – 16 maja 2024 r.

Joanna Kaczmarczyk,

Magdalena Szałek,

Małgorzata Stępień

Zawiadomienie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną i przewidywanych ocenach rocznych

 do 14 maja 2024 r.

Grono Pedagogiczne,

Dyrektor szkoły

Dzień Matki, Dzień Dziecka – festyn rodzinny

29 maja 2024 r.

Wychowawcy

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – opiniowanie szkolnego zestawu programów i podręczników na rok szkolny 2023/2024

 

4 czerwca 2024 r.

Dyrektor szkoły,

Rada Pedagogiczna

Zebranie Dyrektora z Prezydium Rady Rodziców.

Opiniowanie szkolnego zestawu programów i podręczników na rok szkolny 2023/2024 oraz programów dodatkowych zajęć lekcyjnych

 

 4 czerwca 2024 r.

Dyrektor szkoły,

Rada Rodziców

Podanie do publicznej wiadomości szkolnego zestawu programów i podręczników

do 12 czerwca 2024 r.

strony:

www. szkoły,

BIP Gminy Ustka,

sekretariat szkoły

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja i promocja uczniów

14 czerwca 2024 r.

 

Dyrektor szkoły,

Grono Pedagogiczne

Zakończenie rocznych zajęć w klasach I - VIII,

pożegnanie absolwentów

21 czerwca 2024 r.

Koordynator:

Joanna Browka,

Marta Miotk,

Agata Frankiewicz,

Wychowawcy klas

Wakacje

22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

 

Spektakle teatralne, seanse filmowe

Cały rok szkolny

2023/2024

Na podstawie ofert

i uzgodnień z rodzicami uczniów

Akcje profilaktyczne

Cały rok szkolny

2023/2024

Według harmonogramu

Wycieczki edukacyjne

 

Cały rok szkolny

2023/2024

Na podstawie planu wycieczek

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy szkoły za rok szkolny 2023/2024

27 sierpnia 2024 r.

Dyrektor szkoły,

Grono pedagogiczne

Uwagi:

Szkolenia rodziców i nauczycieli będą się odbywać według odrębnych harmonogramów.