Kalendarz szkoły

 

ROK SZKOLNY 2022/2023

WYDARZENIE

TERMIN

UWAGI

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - organizacja pracy szkoły, przydział czynności nauczycieli

29 sierpnia 2022r.

Posiedzenie plenarne

Inauguracja roku szkolnego 2022/2023. Spotkanie wychowawców klas z uczniami i rodzicami

1 września 2022r.

godz. 9.00

Koordynator:

Dyr. Z. Bednarczyk

M. Miotk

Zebranie Rady Rodziców

19 września 2022r.

Przewodnicząca Rady Rodziców

Rada Rodziców

Dyrektor szkoły

Zebrania klasowe z rodzicami

19 września 2022r.

 

Dyrektor szkoły,

Grono  Pedagogiczne

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - zatwierdzenie planów i programów szkoły

 

19 września 2022r.

Dyrektor szkoły

Rada  Pedagogiczna

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

 29  września 2022r.

Wychowawczynie klas I-III,

Joanna Kaczmarczyk

Światowy Dzień Zwierząt

4 października 2022r.

 Koordynator:

Joanna Browka

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2022r.

Wychowawcy klas, Joanna  Kaczmarczyk,

Małgorzata Stępień,

Mariola Wólczyńska

 

Ślubowanie klasy pierwszej

28 października 2022r.

Kamila Jaskólska

Święto Niepodległości

10 listopada 2022r.

Koordynator:

Renata Czerczak,

Marzena Laska, Mariola Wólczyńska

Delegacja w Ustce – poczet sztandarowy

11  listopada 2022r.

M. Miotk

Pasowanie na Świetliczaka

18 listopada 2022r.

Jolanta Giczewska

Próbny egzamin ósmoklasisty

 Listopad/ grudzień

2022r.

marzec 2023r.

J. Kaczmarczyk

M. Szałek

M. Stępień

Dzień otwartej szkoły, zebrania rodzicielskie

15 listopada 2022r.

Godz. 16.00-18.00

Grono Pedagogiczne, Dyrektor szkoły

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

21 listopada 2022r.

Zespół Wychowawczo- Profilaktyczny

Renata Czerczak

Andrzejki OP - VIII

30 listopada 2022r.

Wychowawcy klas

Światowy Dzień AIDS

2 grudnia 2022r.

 

B. Zdyb

J.Bownik

J.Browka

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - opiniowanie planu finansowego szkoły na rok 2022

grudzień 2022r.

Dyrektor szkoły

Rada Pedagogiczna

Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych za I półrocze

22 grudnia  2022 r.

Grono Pedagogiczne, Dyrektor szkoły

 

Wigilia- przegląd kolęd

22 grudnia 2022r.

Wychowawcy klas

Koordynator:

Mariola Wólczyńska

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2022r.

-

Termin wystawienia przewidywanych ocen za

I półrocze

13 stycznia 2023r.

Grono pedagogiczne

Ferie zimowe

16– 29 stycznia 2023r.

 

Dzień Babci i Dziadka - elektroniczna laurka

21-22 stycznia 2023r.

Sylwia Stolarczyk-Gontek

R. Czerczak

M. Wólczyńska

M. Laska

K. Jaskólska

Posiedzenie Rady Pedagogicznej -

klasyfikacja śródroczna

7 lutego 2023r.

Posiedzenie plenarne

Koniec I semestru

10 lutego 2023r.

 

Posiedzenie rady pedagogicznej – podsumowanie

pracy szkoły za I półrocze roku szkolnego 2022/2023

Zebrania z rodzicami, podsumowanie  I półrocza

14 lutego 2023r.

Grono Pedagogiczne, Dyrektor szkoły

Powiatowy Konkurs Recytatorsko - Plastyczny

luty 2023r.

R. Czerczak

M. Wólczyńska

M. Laska

K. Jaskólska

Walentynkowy bal karnawałowy

 

14 lutego 2023r.

Wychowawcy klas

Pasowanie na czytelnika uczniów klasy I

9 marca 2023r.

Koordynator:

U. Bugaj – Momot,

R. Czerczak

Szkolny Dzień Języka Polskiego

 

 marzec 2023r.

Koordynator

J. Kaczmarczyk

Pierwszy Dzień Wiosny  - parada wiosenna z marzannami

21 marca 2023r.

 

Koordynator

M. Miotk

Wychowawcy klas

Rekolekcje wielkopostne

marzec 2023r.

Na podstawie decyzji proboszcza parafii

Rekrutacja do OP i klasy I

kwiecień 2023r.

Nauczyciel OP,  Dyrektor szkoły

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – opiniowanie arkusza organizacji szkoły na r. szk. 2022/2023

kwiecień 2022r.

Rada pedagogiczna, Dyrektor szkoły

Dzień Otwartej Szkoły, zebrania z rodzicami

 18 kwietnia  2023r.

Grono Pedagogiczne

Zebranie Dyrektora z Prezydium Rady Rodziców

 18 kwietnia 2023r.

Opiniowanie innowacji pedagogicznych i programów autorskich.

Wielkanoc na Pomorzu

5 kwietnia 2023r.

 Jolanta Giczewska

Wiosenna przerwa świąteczna

 

6 – 11 kwietnia 2023r.

-

Dzień Ziemi i Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem, Światowy Dzień Zdrowia

20 kwietnia 2023r.

Koordynator:

B. Zdyb

J. Bownik

J. Browka

Ocena gotowości szkolnej dzieci z oddziału przedszkolnego. Zebranie z rodzicami dzieci z oddziału przedszkolnego

  kwiecień  2023r.

S. Stolarczyk - Gontek

 

Szkolny Dzień Języków Obcych

 

  kwiecień  2023r.

R. Czerczak

M. Stępień

J. Selke

Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja

27 kwietnia 2023r.

Koordynator:

A. Drapała, Mariola Wólczyńska, Marzena Laska

Delegacja w Ustce – poczet sztandarowy

(w zależności od sytuacji epidemicznej)

3 maja 2023r.

 

Marta Miotk

Powiatowy Konkurs Literacki

maj 2023r.

Koordynator:

J. Kaczmarczyk

R. Czerczak

M. Stępień

Szkolny Dzień Matematyki

maj 2023r.

M. Szałek

Egzaminy Ósmoklasistów

23 – 25 maja 2023r.

J. Kaczmarczyk

M. Szałek

M. Stępień

Zawiadomienie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną i przewidywanych ocenach rocznych

 do 12 maja  2023r.

Grono Pedagogiczne, Dyrektor szkoły

Dzień Matki – spotkania w  kl. I – III

26 maja 2023r.

Wychowawcy

Dzień Dziecka – festyn rodzinny

2 czerwca 2023r.

Wychowawcy

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – opiniowanie szkolnego zestawu programów i podręczników na rok szkolny 2022/2023

 

13 czerwca  2023r.

Dyrektor szkoły

Rada Pedagogiczna

Zebranie Dyrektora z Prezydium Rady Rodziców

Opiniowanie szkolnego zestawu programów i podręczników na rok szkolny 2022/2023 oraz programów dodatkowych zajęć lekcyjnych

 

 13 czerwca  2023r.

Dyrektor szkoły

Rada Rodziców

Podanie do publicznej wiadomości szkolnego zestawu programów i podręczników

15 czerwca 2023r.

strony:

www. szkoły,

BIP Gminy Ustka, sekretariat szkoły

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja i promocja uczniów

13 czerwca 2023r.

 

Dyrektor szkoły

Grono Pedagogiczne

Zakończenie rocznych zajęć w klasach I-VIII,

pożegnanie absolwentów

23 czerwca 2023r.

Koordynator:

Urszula Bugaj – Momot

Mariola Wólczyńska

Wakacje

26 czerwca – 31 sierpnia 2023r.

 

Spektakle teatralne, seanse filmowe

Cały rok szkolny

2022/2023

Na podstawie ofert i uzgodnień z rodzicami uczniów

Akcje profilaktyczne

Cały rok szkolny

2022/2023

Według harmonogramu

Wycieczki edukacyjne

 

Cały rok szkolny

2022/2023

Na podstawie planu wycieczek

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – podsumowanie

pracy szkoły za rok szkolny 2022/2023

28 sierpnia 2023r.

Dyrektor, grono pedagogiczne

Uwagi:

Szkolenia rodziców i nauczycieli będą się odbywać według odrębnych harmonogramów.