Kadra

Kadra Szkoły

Nazwisko i imię nauczyciela

Nauczane przedmioty

Wykształcenie

Bednarczyk Zbigniew

Dyrektor szkoły, nauczyciel historii

Magister  pedagogiki - nauczanie początkowe;

Studia podyplomowe:

 • Pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną
 • Historia
 • Zarządzanie oświatą

Bownik Jurand

Nauczyciel geografii

Magister geografii z przyrodą

Browka Joanna

Nauczycielka wychowania do życia w rodzinie, plastyki i techniki,  wychowawca klasy VII, wychowawca świetlicy

Magister pedagogiki – Praca socjalna i pedagogika opiekuńczo – wychowawcza; studia podyplomowe - Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Kursy kwalifikacyjne:

 • Oligofrenopedagogika
 • Wychowanie do życia w rodzinie
 • Bibliotekoznawstwo

Bugaj - Momot Urszula

Nauczycielka informatyki, bibliotekarz, wychowawca klasy VIII

Magister pedagogiki w zakresie nauczania początkowego; studia podyplomowe – Zastosowanie informatyki

Kursy kwalifikacyjne:

 • Oligofrenopedagogika
 • Bibliotekoznawstwo
 • Wychowanie komunikacyjne

Czerczak Renata

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Czulak Ewa

 

 

 

 

 

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy II, terapia pedagogiczna, rewalidacja

 

 

 


 

Nauczycielka wspomagająca w oddziale przedszkolnym,  nauczycielka języka polskiego jako obcego

Magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej; studia podyplomowe- Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Studia podyplomowe - Wczesne nauczanie języka angielskiego

Kursy kwalifikacyjne:

 • Nauczanie zintegrowane w kl. I-III
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Terapia pedagogiczna
 • Oligofrenopedagogika

 

 

 


 

Magister filologii polskiej, studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika

 

 

 

 

 

 

Drapała Adam

Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie oraz edukacji dla bezpieczeństwa

Magister historii, studia podyplomowe:

 • Edukacja dla bezpieczeństwa
Giczewska Jolanta Wychowawca świetlicy

Magister filologii rosyjskiej i angielskiej, studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika

Jaskólska Kamila

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy I, wychowawca świetlicy

Magister pedagogiki wczesnoszkolnej z przedszkolną, studia podyplomowe:  Wczesne wspomaganie dziecka i wczesne interwencje z wykorzystaniem wybranych metod neurofizjologicznych

Kursy kwalifikacyjne:   

 • Oligofrenopedagogika
 • Terapie behawioralne dzieci z autyzmem

Kaczmarczyk Joanna

Nauczycielka języka polskiego, wychowawca klasy IV

Magister filologii polskiej, magister pedagogiki wczesnoszkolnej z przedszkolną, studia podyplomowe: Historia 

Kursy kwalifikacyjne:   Nauczanie języka polskiego jako obcego

Kobuszewski Konrad

Nauczyciel fizyki

Magister fizyki

Kiernicka Ewa Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, terapia pedagogiczna

Magister pedagogiki wczesnoszkolnej z przedszkolną.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Terapia pedagogiczna 
 •  Bibliotekoznawstwo

Laska Marzena

Nauczycielka wspomagająca w kl. III

Magister pedagogiki specjalnej - surdopedagogika; terapia pedagogiczna, studia podyplomowe:

 • Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną,
 • Pedagogika wczesnoszkolna z elementami logopedii

Malczewska Agnieszka

Wychowawca świetlicy, urlop macierzyński

Magister wychowania fizycznego

Mielczarek Barbara

Nauczycielka religii

Magister teologii

Miotk Marta

Nauczycielka wychowania fizycznego, wychowawca klasy VI

Magister pedagogiki opiekuńczo –wychowawczej i wychowania fizycznego

Stolarczyk - Gontek Sylwia

Nauczycielka edukacji przedszkolnej, wychowawca oddziału przedszkolnego

Magister pedagogiki - praca socjalna z poradnictwem społecznym, studia podyplomowe:

 •  Przygotowanie pedagogiczne
 •  pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami logopedii

Selke Jolanta

Nauczycielka języka niemieckiego

Magister filologii germańskiej

Stępień Małgorzata

Nauczycielka języka angielskiego, wychowawca kl. V

Magister filologii – język rosyjski z językiem angielskim
Kurs kwalifikacyjny – język kaszubski

Szałek Magdalena

Nauczycielka matematyki
 

Magister matematyki z informatyką

Wólczyńska Mariola

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i muzyki, logopeda
wychowawca klasy III

Magister pedagogiki w zakresie nauczania początkowego

Studia podyplomowe:

 • Psychoprofilaktyka w edukacji i placówkach oświatowo-wychowawczych
 • Logopedia

Kurs kwalifikacyjny: Sztuka

Wróblewska Marta

Pedagog szkolny

Magister pedagogiki w zakresie resocjalizacji

Studia podyplomowe:

 • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Logopedia
 • Pedagogika specjalna
 • Integracja sensoryczna

Zdyb Barbara 

Nauczycielka chemii i biologii

Magister biologii; 

Studia podyplomowe: 

 • Chemia i ochrona środowiska