SUKCESY

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Zaleskich w konkursach, olimpiadach w gminie, rejonie, powiecie, województwie, kraju w roku szkolnym 2018/2019

L.p.

Nazwa konkursu, olimpiady, zawodów sportowych

Zajęte miejsce w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych

Imię i nazwisko ucznia/ uczniów biorących udział w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich

Konkursy, olimpiady międzynarodowe

1.

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur 2018

wyróżnienie

R. Bieniek

K. Sasko

Konkursy, olimpiady o zasięgu ogólnopolskim

1.

Ogólnopolska Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018 – konkurs plastyczny pt. „Na skrzydłach przyjaźni”

dwa wyróżnienia

K. Bąk kl. III

M. Bartkowiak kl. VI

2.

Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski „ŁAJBA 2019 ” „O laur słupskich kotwic”

wyróżnienie

D. Lewicz

3.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „ŁAJBA 2019”

III miejsce

Wyróżnienie

K. Grabowska

M. Seńko

Konkursy, olimpiady na szczeblu województwa

1.

IV Pomorski Konkurs o Tytuł Mistrza Nawigacji

wyróżnienie

wyróżnienie

R. Bieniek

zespołowo

2.

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Polskę Niepodległą zilustruję jak najpiękniej”

wyróżnienie

wyróżnienie

N. Olejniczak

M. Sieradzki

3.

Wojewódzki Konkurs o tytuł Mistrza Nawigacji

Wyróżnienie

Wyróżnienie

Wyróżnienie

D. Lewicz

R. Bieniek

K. Bokacz

4.

Wojewódzki Finał Turnieju Wiedzy Pożarniczej ”Młodzież zapobiega pożarom”

III miejsce

D. Lewicz

5.

Wojewódzki Festiwal Piosenki Marynistycznej „Łajba 2019” -

I miejsce

I miejsce

Zespół Mininutki

Zespół Półnutki

6.

Wojewódzki Konkurs Polskiej Poezji i Pieśni Patriotycznej

II miejsce

K. Bokacz

Konkursy, olimpiady na szczeblu powiatu

1.

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Życie w pszczelim ulu”

I miejsce

II miejsce

II miejsce

III miejsce

M. Ptaszkowska

M. Seńko

K. Gołębiewska

M. Dudka

2.

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Malowane wierszem”

I miejsce

O. Szewczak

3.

Powiatowy Konkurs Recytatorski „Malowane wierszem”

Wyróżnienie

F. Znajdek

4.

Powiatowy Konkurs Polskiej Poezji i Pieśni Patriotycznej

I miejsce

Wyróżnienie

Wyróżnienie

K. Bokacz

K. Nowak

Ł. Bartyzel

5.

Powiatowy Konkurs Plastyczny Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa „Przyjaciele zwierząt – edycja 2018”

Kat. klas .I-III

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Kat. OP

I miejsce

II miejsce

III miejsce

M. Seńko

I. Nowak

L. Adamczewska

A. Cuper

A. Kluczny

F. Dudka

6.

Powiatowy Konkurs Angielskiej Piosenki Walentynkowej w Kępicach

I miejsce - zespół

I miejsce - solistka

Miniwiolinki

L. Adamczewska

7.

Powiatowy Walentynkowy Konkurs Plastyczny w Kępicach

wyróżnienie

L. Ziemska

8.

Powiatowy konkurs plastyczny organizowany przez KRUS „Maszyna pracuje a dziecko obserwuje”.

II miejsce

III miejsce

I. Nowak

K. Odnoczko

Konkursy, olimpiady o zasięgu rejonowym

1.

Rejonowy konkurs Plastyczny pt. „Pszczoły w każdym ogródku”

I miejsce

II miejsce

II miejsce

Wyróżnienie

M. Bartkowiak

M. Seńko

N. Olejniczak

M. Nowak

2.

Miejsko-Gminny Konkurs Plastyczny na Ekologiczną Kukiełkę

I miejsce kateg. dzieci młodsze

I miejsce – kateg.dzieci starsze

L. Ziemska

K. Grabowska

3.

Miejsko-Gminny Konkurs Solowej Piosenki Dziecięcej „GAMA 2019”

Wyróżnienie klasy I-III

I miejsce klasy III-IV

I miejsce klasy V-VI

I miejsce klasy VII-VIII

L. Ziemska

A. Rękawek

M. Ptaszkowska

A. Schutta

4.

Eliminacje Rejonowe Wojewodzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Polskiej

I miejsce

II miejsce

III miejsce

II miejsce

kateg. kl.VIII-Gimnazjum

kateg. klas I-II

Konkursy, olimpiady na szczeblu gminy

1.

Mistrzostwa Gminy w Indywidualnych Biegach Przełajowych

I miejsce

I miejsce

III miejsce

III miejsce

M. Dudka

J.Szewczak

K. Zielińska

K. Rakowski

2.

Eliminacje gminne w sztafetowych biegach przełajowych

I miejsce

III miejsce

K. Zielińska

K. Rakowski

3.

Eliminacje gminne w tenisie stołowym

I miejsce

II miejsce

III miejsce

III miejsce

K. Nowak

D. Lewicz

O. Bartnik

P. Znajdek

4.

Eliminacje gminne w w piłce koszykowej

I miejsce

Drużyna dziewcząt

5.

Eliminacje Gminne Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Prozy i Poezji Polskiej

I miejsce kat.kl.VIII-Gimn.

II miejsce

III miejsce

II miejsce kat.I-III

K. Nowak

K. Bokacz

D. Lewicz

L. Ziemska

6.

Eliminacje Gminne w halowej piłce nożnej

III miejsce

Drużynowo

7.

Gminny konkurs na najpiękniejszą szopkę świąteczną

I miejsce

R. Sokołowski

8.

Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

kat. gimnazjum i klasy VIII

I miejsce

II miejsce

D. Lewicz

K. Bokacz