Ogłoszenia Rady Rodziców

 

I. Wysokość składek obowiązujących w roku szkolnym 2023/2024:

1) roczna składka na Radę Rodziców – kwota minimalna 30 zł

Jeśli 100% rodziców w klasie dokona wpłat, wówczas mają oni prawo do wykorzystania na własne potrzeby połowy zapłaconych przez dany oddział składek.

 2) roczna składka na ksero w kl. I - VIII - 30 zł, oddział przedszkolny - 15 zł

II. Ustalono, że w roku szkolnym odbędzie się 5 kiermaszy ciast. Dochód z nich zostanie przeznaczony na działalność Rady Rodziców.

III. W listopadzie zostanie zorganizowany kiermasz świąteczny. Dochody z kiermaszu zasilą budżet Rady Rodziców.

IV. Termin zabawy karnawałowej organizowanej przez Radę Rodziców –  10 lutego 2024 r.