Ogłoszenia Rady Rodziców

 

I. Wysokość składek obowiązujących w roku szkolnym 2022/2023:

1) roczna składka na Radę Rodziców – kwota minimalna 30,00 zł

Jeśli 100% rodziców w klasie dokona wpłat, wówczas mają oni prawo do wykorzystania na własne potrzeby połowy zapłaconych przez dany oddział składek.

 2) roczna składka na ksero w kl. I - VIII - 30 zł, oddział przedszkolny - 15 zł

II. Ustalono, że w każdy ostatni piątek miesiąca będą odbywać się kiermasze ciast. Dochód z nich zostanie przeznaczony na działalność Rady Rodziców.

III. W grudniu Rada Rodziców wraz z Samorządem Uczniowskim zorganizuje kiermasz świąteczny. Dochody z kiermaszu zasilą budżet Rady Rodziców.

IV. Termin zabawy karnawałowej organizowanej przez Radę Rodziców –  25 lutego 2023r.

V. Podjęto decyzję o wszczęciu procedury odnowienia sztandaru szkoły.