Ogólnopolski program edukacyjny „Akademia Bezpiecznego Puchatka”

      Od 2022 r. nasza szkoła uczestniczy w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Akademia Bezpiecznego Puchatka” pod patronatem Komendy Głównej Policji i Kuratorium Oświaty. Jest to program skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. W Programie każdego roku uczestniczy ponad 200 000 dzieci i niemal 13 000 nauczycieli z prawie 10 000 szkół podstawowych. Do tej pory łącznie wzięło w nim udział ponad 3 miliony uczniów.

      Po przeprowadzeniu zajęć, na podstawie otrzymanych materiałów, zdobytą przez dzieci wiedzę weryfikuje Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa. Szkoły, które zrealizują wszystkie elementy programu otrzymają Certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka” oraz Dyplom dla uczniów.

 

Grafika 1: Ogólnopolski program edukacyjny „Akademia Bezpiecznego Puchatka”
Grafika 2: Ogólnopolski program edukacyjny „Akademia Bezpiecznego Puchatka”