Administracja i obsługa

 Pracownicy administracji i obsługi

1.Kapuściak Agnieszka (w zastępstwie za Śmigielską Patrycję) - samodzielny referent

2. Zawada - Nowak Aleksandra - intendent

 

3. Wujke Mateusz - palacz - konserwator

4. Dudka Jolanta - sprzątaczka

5. Kaczmarek Małgorzata - kucharka

6. Kosmowska Wioletta - sprzątaczka

7. Krefft Anna - sprzątaczka

8. Małgorzata Kuleta (w zastępstwie za Odnoczko Joannę) - pomoc kuchenna

9. Szejna Helena - woźna - sprzątaczka