Administracja i obsługa

 Pracownicy administracji i obsługi

1.Śmigielska Patrycja - samodzielny referent

2. Zawada - Nowak Aleksandra - intendent

 

3. Bożek Roman - palacz - konserwator

4. Dudka Jolanta - sprzątaczka

5. Kaczmarek Małgorzata - kucharka

6. Kosmowska Wioletta - sprzątaczka

7. Krefft Anna - sprzątaczka

8. Odnoczko Joanna - pomoc kuchenna9

9. Szejna Helena - woźna - sprzątaczka