Administracja i obsługa

 Pracownicy administracji i obsługi

1.Śmigielska Patrycja - samodzielny referent

2. Banasik Marek - palacz - konserwator

3. Dudka Jolanta - sprzątaczka

4. Kaczmarek Małgorzata - kucharka

5. Kosmowska Wioletta - sprzątaczka

6. Krefft Anna - sprzątaczka

7. Odnoczko Joanna - pomoc kuchenna

8. Szejna Helena - woźna - sprzątaczka