Oferta szkoły

W budynku Szkoły Podstawowej w Zaleskich mieści się osiem klasopracowni, biblioteka, pracownia komputerowa wyposażona w 24 nowoczesne stanowiska, gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Hala sportowa z zapleczem sanitarnym oddana do użytku w 2006 roku w pełni spełnia oczekiwania uczniów i  jest ulubionym miejscem aktywności fizycznej oraz kulturalnej. Prowadzone są w niej zajęcia wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej oraz zabawy rekreacyjne. W sali odbywają się również uroczystości i imprezy szkolne oraz koncerty i przedstawienia teatralne. 

Na zajęcia nauki pływania w klasie III dzieci dowożone są do Ustki. Tam korzystają z basenu w hotelu „Grand Lubicz”. Wracając jednak do bazy szkoły, warto zwrócić uwagę na pomieszczenie, w którym uczniowie mogą uczyć się języków. W grudniu 2016 roku w szkole powstała nowoczesna cyfrowa pracownia języków obcych, o której mogą jedynie pomarzyć inne placówki. Jej koszt to blisko 65 tysięcy złotych. Należy także dodać, że wszystkie sale edukacyjne dla klas I – III  oraz oddziału przedszkolnego mają obok miejsca do nauki, wytyczoną przestrzeń do zabaw i odpoczynku. W 2017 roku zostało zaadaptowane mieszkanie lokatorskie znajdujące się  w lewym skrzydle szkoły na dwie pracownie przedmiotowe. Obecnie trwają prace remontowe na poddaszu. Ich celem jest oddanie kolejnych pomieszczeń dla uczniów.

Bardzo interesująco wygląda hol szkolny, wyeksponowano bowiem na nim obrazy namalowane przez regionalną artystkę, panią Ewę Grużewską. Przedstawiają one najciekawsze zakątki Gminy Ustka. Klimat galerii, który towarzyszy temu miejscu, ułatwia kształtowanie wrażliwości estetycznej oraz rozwijanie więzi uczuciowych ze swoją miejscowością, gminą i regionem.

Obok szkoły znajduje się wielofunkcyjne boisko oraz plac zabaw dla dzieci. Miejsca te umożliwiają uczniom aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Zarówno wewnątrz, jak i na zewnętrz budynku zainstalowany jest całodobowy monitoring, który zapewnia ochronę osób i mienia. 

Klasopracownie wyposażone są w tablice interaktywne, projektory multimedialne, telewizory oraz inny sprzęt audiowizualny. Wykorzystywanie ich podczas zajęć ułatwia nauczycielom realizowanie materiału w sposób atrakcyjny i zgodny z nowoczesnymi strategiami nauczania, a jednocześnie pozwala wychodzić naprzeciw potrzebom uczniów  coraz lepiej radzących sobie z przestrzeni informacyjnej. Wszyscy nauczyciele mają do dyspozycji laptopy i tablety oraz stały dostęp do Internetu.

Dowóz dla uczniów zamieszkujących poza siedzibą szkoły realizuje firma zewnętrzna. Koszty dowozu finansowane są z budżetu Gminy Ustka. W czasie oczekiwania na odjazd do domu dzieci mają zapewnioną opiekę świetlicową. 

Dużym zainteresowaniem cieszą się obiady wydawane w stołówce szkolnej. Obecnie z żywienia korzysta ponad 85 osób. Bardzo smaczne, zdrowe i tanie jednodaniowe posiłki oraz desery są chętnie spożywane przez dzieci. Rodziny o niższych dochodach mogą ubiegać się o ich dofinansowanie.

Szkoła Podstawowa w Zaleskich jest nowoczesną placówką edukacyjną, w której z dużym powodzeniem kształcą się kolejne pokolenia mieszkańców Zaleskich oraz pobliskich miejscowości.  

 

 

Hala sportowa
Klasopracownia edukacji wczesnoszkolnej
Hol
Otoczenie szkoły
Pracownia językowa 1
Pracownia komputerowa
Sala oddziału przedszkolnego
Pracownia językowa 2
Zajęcia na basenie