Światowy Dzień Wody

Data: 22-03-2022

       22 marca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Święto zostało ustanowione w celu podniesienia świadomości, jak znaczącą rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. Przyczynia się do pogłębienia wiedzy na temat wody, która  - ze względu na swą pozorną dostępność w warunkach klimatu umiarkowanego - często bywa marnotrawiona. O tym, jak jest ważna, przypomnieli sobie wszyscy uczniowie naszej szkoły poprzez uczestnictwo w specjalnych lekcjach poświęconych tej tematyce oraz biorąc udział w konkursach organizowanych przez Polską Akcją Humanitarną. Dziękujemy za zaangażowanie!

Grafika 1: Światowy Dzień Wody
Grafika 2: Światowy Dzień Wody
Grafika 3: Światowy Dzień Wody
Grafika 4: Światowy Dzień Wody
Grafika 5: Światowy Dzień Wody
Grafika 6: Światowy Dzień Wody
Grafika 7: Światowy Dzień Wody