"Rybacy i dary morza" - z wizytą w porcie

Data: 23-11-2022

           W dniu 18 listopada 2022 roku grupa uczniów z kl. V-VIII z naszej szkoły wzięła udział w wyjeździe edukacyjnym w ramach projektu „Poszerzamy horyzonty wiedzy – kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez edukację morską i żeglarską uczniów”. W pierwszej kolejności uczestnicy zwiedzili port morski w Ustce.  Pan Krzysztof Nowakowski - instruktor, edukator w zakresie nowoczesnych technologii i edukacji morskiej z klubu „Coolturka” ze Słupska - opowiedział historię stoczni w Ustce oraz przedstawił specyfikę pracy w zakładzie. Wszyscy z zainteresowaniem obejrzeli nowo powstały statek. Uczniowie dowiedzieli się wiele o działaniu ogródka meteorologicznego wyposażonego w urządzenia do badania wilgotności powietrza, kierunku i siły wiatru.
        Kolejnym punktem programu była wizyta w Kapitanacie Portu Ustka. O pracy Urzędu Morskiego opowiedział główny inspektor, pan Zbigniew Jankiewicz odpowiedzialny za kontrolę ruchu morskiego VTS Ławica Słupska. W kapitanacie uczniowie poznali system komunikacji, system satelitarny wspierający komunikację oraz centrum dowodzenia, do którego zadań należy m. in. automatyczna identyfikacja statku, określenie prędkości ruchu jednostki. W przyszłości ma tu powstać również centrum Morskiej Farmy Wiatrowej. 

        Po wizycie w porcie uczniowie pojechali na warsztaty zorganizowane w Centrum Promocji Rybołówstwa w Przewłoce. Tam samodzielnie wykonali statki z naturalnych produktów, takich jak konary drzew, muszelki, patyki, len, sznurki oraz posłuchali prelekcji na temat bursztynu. Interesujące dla uczniów były również informacje dotyczące zawodów związanych z  regionem oraz wpływu morza na rozwój turystyki.

Grafika 1: "Rybacy i dary morza" - z wizytą w porcie
Grafika 2: "Rybacy i dary morza" - z wizytą w porcie
Grafika 3: "Rybacy i dary morza" - z wizytą w porcie
Grafika 4: "Rybacy i dary morza" - z wizytą w porcie
Grafika 5: "Rybacy i dary morza" - z wizytą w porcie
Grafika 6: "Rybacy i dary morza" - z wizytą w porcie
Grafika 7: "Rybacy i dary morza" - z wizytą w porcie
Grafika 8: "Rybacy i dary morza" - z wizytą w porcie
Grafika 9: "Rybacy i dary morza" - z wizytą w porcie
Grafika 10: "Rybacy i dary morza" - z wizytą w porcie