Organizacja pracy szkoły w okresie od 20 XII 2021r. - 07 I 2022 r.

Data: 17-12-2021

Szanowni Państwo!

W dniach 20-22 grudnia 2021 r. i 3-5 stycznia 2022 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki lekcje w klasach I- VIII prowadzone będą według obowiązującego planu w formie zdalnej. Oddział przedszkolny funkcjonuje bez zmian. 
Ponadto informujemy, że na podstawie zarządzenia dyrektora 7 stycznia 2022r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.