Nowoczesna szkoła

Data: 08-06-2022

 

       Szkoła Podstawowa w Zaleskich w roku szkolnym 2021/2022 wzięła udział w programie „Laboratoria przyszłości”. To inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Celem programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. 
      W ramach Programu szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 60 000 zł, dzięki któremu  zostało zakupione następujące wyposażenie z katalogu wyposażenia podstawowego i dodatkowego:

  • Drukarka 3D z akcesoriami, w tym aplikacjami, slicerami itp.
  • Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami   prototypowymi i innymi akcesoriami
  • Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie itp. 
  • Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów)
  • Zestawy do nauki programowania LEGO
  • Roboty edukacyjne dla uczniów klas 1-3 i 4-8
  • Inne nowoczesne narzędzi wspierające odkrywanie talentów i rozwijanie kompetencji przyszłości – takich jak współpraca, interdyscyplinarność, kreatywność i rozwiązywanie problemów.

        Powyższe innowacyjne narzędzia będą udostępniane do wykorzystania na każdym etapie edukacyjnym, na wszystkich rodzajach zajęć edukacyjnych, w tym z doradztwa zawodowego oraz podczas zajęć pozalekcyjnych tak, aby uczniowie mogli realizować własne projekty i przedsięwzięcia. Sprzęt audio-video posłuży do realizacji różnego typu wydarzeń z życia szkoły takich, jak akademie, przedstawienia, a także na zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań oraz w przygotowaniach do konkursów.

Grafika 1: Nowoczesna szkoła
Grafika 2: Nowoczesna szkoła
Grafika 3: Nowoczesna szkoła
Grafika 4: Nowoczesna szkoła
Grafika 5: Nowoczesna szkoła
Grafika 6: Nowoczesna szkoła