Informacja o profilaktyce jodowej

Data: 10-10-2022

      Realizując rządowe działania profilaktyczne z zakresu ochrony ludności, szkoły otrzymały niezbędny przydział tabletek jodku potasu. W razie zaistnienia takiej potrzeby, tabletki, za zgodą rodziców, mogą zostać podane dzieciom z naszej szkoły. Wychowawcy poszczególnych klas przekażą rodzicom zgody na podanie ww. tabletek. Na otrzymanym druku prosimy zaznaczyć właściwą informację: „wyrażam zgodę lub nie wyrażam zgody - niepotrzebne skreślić”.
     Jednocześnie informujemy, że obecnie nie ma konieczności ich podawania, a cała akcja ma charakter PROFILAKTYCZNY.

Grafika 1: Informacja o profilaktyce jodowej