Dożywianie dzieci w roku szkolnym 2022/2023

Data: 18-08-2022

         Drodzy Rodzice/Opiekunowie chętni na dożywienie Dzieci/Uczniów w roku szkolnym 2022/2023, prosimy o wypełnienie umowy i dostarczenie do sekretariatu szkoły w dniach roboczych w godzinach 7.30 - 15.00.
        W przypadku wyrażenia chęci dożywiania od miesiąca września wypełnioną umowę (w dwóch egzemplarzach) należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia 5 września 2022 r. osobiście lub mailowo (intendent@spzaleskie.pl). 

Wersję papierową można pobrać w sekretariacie szkoły.

Stawka żywieniowa pozostaje bez zmian tj.
Oddział Przedszkolny - 4 zł
klasy I - III 5,00 zł
klasy IV - VIII 6,20 zł

Grafika 1: Dożywianie dzieci w roku szkolnym 2022/2023