Ogłoszenie o naborze - konserwator/porządkowy

Data: 25-07-2022

                   Dyrektor Szkoły Podstawowej im. por. W. Dzięgielewskiego w Zaleskich ogłasza nabór na stanowisko konserwator/porządkowy pomieszczeń szkolnych i terenu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Zaleskich. Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny złożyć dokumenty w sekretariacie szkoły w nieprzekraczającym terminie do dnia 01.08.2022 r. do godz. 12.00 w zamkniętej kopercie opatrzonej z adnotacją „Nabór na stanowisko: konserwator/porządkowy pomieszczeń szkolnych i terenu szkolnego”.

 

Grafika 1: Ogłoszenie o naborze - konserwator/porządkowy