Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Samorząd

 Skład Samorządu Uczniowskiego
w Szkole Podstawowej w Zaleskich - rok szkolny 2019/2020

 

Przewodnicząca – Jagoda Łukomska, uczennica klasy VIII 

Zastępca przewodniczącej –  Jakub Godzieba, uczeń klasy VIII

Sekretarz – Sebastian Sasko, uczeń klasy V

 

 

 

 

Opiekunem SU jest pani Marta Miotk, nauczycielka wychowania fizycznego.

  1. Wybory do prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego - fotoreportaż