Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Samorząd

 Skład Samorządu Uczniowskiego
w Szkole Podstawowej w Zaleskich - rok szkolny 2020/2021    

 

Przewodniczący –  Krystian Sasko, uczeń klasy VIII 

Zastępca przewodniczącego –  Karolina Lisicka, uczennica klasy VII

Sekretarz – Karina Grabowska, uczennica klasy VIII

 

 

 

 

Opiekunem SU jest pani Marta Miotk, nauczycielka wychowania fizycznego.

  1. Wybory do prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego - fotoreportaż