Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Samorząd

 Skład Samorządu Uczniowskiego
w Szkole Podstawowej w Zaleskich - rok szkolny 2017/2018

 

Przewodnicząca – Daria Lewicz, uczennica klasy VII

 

Zastępca przewodniczącej – Radosław Bieniek, uczeń klasy VI

 

Sekretarz – Roksana Leszczyńska, uczennica klasy IV

 

Skarbnik – Jakub Nowak, uczeń klasy V

 

Opiekunem SU jest pani Marta Miotk, nauczycielka wychowania fizycznego.

  1. Wybory do prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego - fotoreportaż