Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Administracja i obsługa

 Pracownicy administracji i obsługi

1. Kluczny-Mach Beata - samodzielny referent

2. Banasik Marek - palacz - konserwator

3. Banasik Zofia - woźna

4. Kaczmarek Małgorzata - kucharka

5. Kujawa Barbara - pomoc kuchenna

6. Królikowska Aleksandra - sprzątaczka

7. Szejna Helena - sprzątaczka