Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Administracja i obsługa

 Pracownicy administracji i obsługi

1.Stolarczyk - Gontek Sylwia - samodzielny referent

2.Śmigielska Patrycja - intendent

3. Banasik Marek - palacz - konserwator

4. Dudka Jolanta - sprzątaczka

5. Kaczmarek Małgorzata - kucharka

6. Kosmowska Wioletta - sprzątaczka

6. Krefft Anna - sprzątaczka

7. Odnoczko Joanna - pomoc kuchenna

8. Szejna Helena - woźna - sprzątaczka