Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Administracja i obsługa

 Pracownicy administracji i obsługi

1.Stolarczyk - Gontek Sylwia - samodzielny referent

2. Kluczny-Mach Beata - intendent

2. Banasik Marek - palacz - konserwator

3. Banasik Zofia - woźna - sprzątaczka

4. Dudka Jolanta - sprzątaczka

5. Kaczmarek Małgorzata - kucharka

6. Krefft Anna - sprzątaczka

7. Kujawa Barbara - pomoc kuchenna

8. Szejna Helena - sprzątaczka