Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Innowacje pedagogiczne i programy autorskie

 

WYKAZ INNOWACJI PEDAGOGICZNYCH REALIZOWANYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZALESKICH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

1 „GIMNASTYKUJ SWÓJ MÓZG” - Program zajęć terapii pedagogicznej dla uczniów klas I-VIII z elementami kinezjologii edukacyjnej P. G. Dennisona

2. „W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH” - Program zapobiegania i korekty wad postawy dla uczniów klas I-III.

3. „PRAWIDŁOWO WYMAWIAMY”- Program zajęć logopedycznych z elementami zabaw dla uczniów klas I-III i oddziału przedszkolnego.

4. „RAZEM ZGODNIE SIĘ BAWIMY” – Program zajęć socjoterapeutycznych  z elementami zabaw w klasach I-III i IV-VIII

5. „MATEMATYKA JEST WOKÓŁ NAS” – Program nauczania matematyki poprzez działania praktyczne w klasie IV.

6. „KOŁO MŁODEGO DZIENNIKARZA” - Program koła dziennikarskiego dla uczniów klas IV – VIII.

7. ROZGRYWKI SZACHOWE NA ZAJĘCIACH ŚWIETLICY SZKOLNEJ” – Program dla uczniów klas I-III.

8. „NA DOBRY POCZĄTEK”- wspomaganie procesu nauki czytania i pisania u dzieci w oddziale przedszkolnym przy wykorzystaniu ”Metody Dobrego Startu” – prof. M. Bogdanowicz.

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Zaleskich na swoim zebraniu w dniu 12.04.2019r. zaopiniowała pozytywnie w/w programy innowacyjne.