Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Innowacje pedagogiczne i programy autorskie

 

WYKAZ INNOWACJI PEDAGOGICZNYCH REALIZOWANYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZALESKICH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

1. „W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH” - Program zapobiegania i korekty wad postawy dla uczniów klas I-III    p. Marta Miotk

2. „PRAWIDŁOWO WYMAWIAMY”- Program zajęć logopedycznych z elementami zabaw dla uczniów klas I-III i oddziału przedszkolnego      p. Mariola Wólczyńska

3. „MATEMATYKA JEST WOKÓŁ NAS” – Program nauczania matematyki poprzez działania praktyczne w klasie IV       p. Magdalena Szałek

4. „KOŁO MŁODEGO DZIENNIKARZA” - Program koła dziennikarskiego dla uczniów klas IV – VIII   p.Joanna Kaczmarczyk

5. "TRAMPOLINA UMIEJETNOŚCI" - Program zajęć terapii pedagogicznej z elementami zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów klas I - IV  i V - VIII            p. Ewa Kiernicka

6. „NA DOBRY POCZĄTEK” - wspomaganie procesu nauki czytania i pisania u dzieci w oddziale przedszkolnym przy wykorzystaniu ”Metody Dobrego Startu” – prof. M. Bogdanowicz       p. Renata Czerczak

7. "ROZWIJANIE KLUCZOWYCH SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH" - przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty w oparciu o oryginalne materiały audiowizualne i nowoczesne narzędzia multimedialne   - p. Małgorzata Stępień