Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Rada Rodziców

                  SKŁAD RADY RODZICÓW - KADENCJA 2020/2021

L.p.

Oddział

Imię i nazwisko rodzica

Pełniona funkcja w RR

1.

 

 

 

OP

 

Katarzyna Nieradka

Agnieszka Langer - Ocimek

Agnieszka Olejniczak 

 

Prezydium RR

Przewodnicząca klasowej RR

Członek klasowej RR

 

2.

 

 

 

I

Patrycja Konkol

Kamila Jaskólska

Justyna Małkowska

 

Prezydium RR

Przewodnicząca klasowej RR

Członek klasowej RR

 

3.

 

 

 

II

 

Beata Kluczny - Mach

Anna Kluczny

Agnieszka Maciejczyk

 

Prezydium RR

Przewodnicząca klasowej RR

Członek klasowej RR

 

4.

 

 

 

III

 

Weronika Znajdek

Paulina Szynal

Monika Bąk

 

Prezydium RR

Przewodnicząca klasowej RR

Członek klasowej RR

 

5.

 

 

 

IV

 

Krystyna Grudniewska

Maria Odnoczko

Jarosław Suchecki

 

Prezydium RR

Przewodnicząca klasowej RR

Członek klasowej RR

 

6.

 

 

 

V

 

Sylwia Nowak

Iwona Sosnówka

Beata Jędrzejewska

 

Prezydium RR

Przewodnicząca klasowej RR

Członek klasowej RR

 

7.

 

 

 

VI

 

Agnieszka Stachura - Dudka

Anna Śmigielska

Agnieszka Rękawek

 

Prezydium RR

Przewodnicząca klasowej RR

Członek klasowej RR

 

8.

 

 

 

VII

 

Patrycja Konkol

Katarzyna Pacholak

Marzena Lisicka

 

Prezydium RR

Przewodniczący klasowej RR

Członek klasowej RR

 

9.

 

 

 

VIII

 

Wioletta Kosmowska 

Wanda Kozina 

Barbara Grabowska

 

Prezydium RR

Przewodnicząca klasowej RR

Członek klasowej RR

 

 

  • Przewodnicząca RR – Katarzyna Nieradka
  • Zastępca Przewodniczącej – Jarosław Suchecki
  • Sekretarz – Wioletta Kosmowska
  • Skarbnik – Beata Kluczny – Mach

 

  • Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RR – Krystyna Grudniewska
  • Członkowie Komisji Rewizyjnej RR – Iwona Nowak, Barbara Grabowska, Emilia Suchecka