Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Rada Rodziców

                  SKŁAD RADY RODZICÓW - KADENCJA 2019/2020

L.p.

Oddział

Imię i nazwisko rodzica

Pełniona funkcja w RR

1.

 

 

 

OP

 

Katarzyna Nieradka

Małgorzata Godzieba

Ziemowit Miloch 

 

Prezydium RR

Przewodnicząca klasowej RR

Członek klasowej RR

 

2.

 

 

 

I

Beata Kluczny – Mach

Anna Kluczny

Agnieszka Maciejczyk- s

 

Prezydium RR

Przewodnicząca klasowej RR

Członek klasowej RR

 

3.

 

 

 

II

 

Weronika Znajdek

Paulina Szynal

Monika Bąk 

 

Prezydium RR

Przewodnicząca klasowej RR

Członek klasowej RR

 

4.

 

 

 

III

 

Krystyna Grudniewska 

Maria Odnoczko

Jarosław Suchecki

 

Prezydium RR

Przewodnicząca klasowej RR

Członek klasowej RR

 

5.

 

 

 

IV

 

Sylwia Nowak 

Iwona Sosnówka

Beata Jędrzejewska

 

Prezydium RR

Przewodnicząca klasowej RR

Członek klasowej RR

 

6.

 

 

 

V

 

Agnieszka Stachura – Dudka

Anna Śmigielska

Agnieszka Rękawek 

 

Prezydium RR

Przewodnicząca klasowej RR

Członek klasowej RR

 

7.

 

 

 

VI

 

Patrycja Konkol

Katarzyna Pacholak

Marzena Lisicka 

 

Prezydium RR

Przewodnicząca klasowej RR

Członek klasowej RR

 

8.

 

 

 

VII

 

Wioletta Kosmowska

Wanda Kozina

Barbara Grabowska 

 

Prezydium RR

Przewodniczący klasowej RR

Członek klasowej RR

 

9.

 

 

 

VIII

 

Marta Nowak

Iwona Nowak

Emilia Suchecka 

 

Prezydium RR

Przewodnicząca klasowej RR

Członek klasowej RR

 

 

  • Przewodnicząca RR – Katarzyna Nieradka
  • Zastępca Przewodniczącej – Jarosław Suchecki
  • Sekretarz – Wioletta Kosmowska
  • Skarbnik – Beata Kluczny – Mach

 

  • Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RR – Krystyna Grudniewska
  • Członkowie Komisji Rewizyjnej RR – Iwona Nowak, Barbara Grabowska, Emilia Suchecka