Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Kadra

 

Nazwisko i imię nauczyciela

Nauczane przedmioty

Wykształcenie

Bednarczyk Zbigniew

Dyrektor szkoły, nauczyciel historii

Magister  pedagogiki - nauczanie początkowe;

Studia podyplomowe:

 - pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną

- historia

- zarządzanie oświatą

Adamska Jolanta

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, techniki i plastyki, wychowawca klasy III

Magister pedagogiki wczesnoszkolnej; studia podyplomowe – technika i plastyka

Bownik Jurand

Nauczyciel geografii

Magister geografii z przyrodą

Browka Joanna

Nauczycielka wychowania do życia w rodzinie, wychowawca świetlicy, wychowawca klasy IV

Magister pedagogiki – praca socjalna i pedagogika opiekuńczo – wychowawcza; studia podyplomowe - zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Kursy kwalifikacyjne:

Oligofrenopedagogika

- Wychowanie do życia w rodzinie

- Bibliotekoznawstwo

Bugaj - Momot Urszula

 

 

Nauczycielka informatyki, bibliotekarz, wychowawca świetlicy, wychowawca klasy V

 

 

Magister pedagogiki w zakresie nauczania początkowego; studia podyplomowe – zastosowanie informatyki

Kursy kwalifikacyjne:

Oligofrenopedagogika

- Bibliotekoznawstwo

- Wychowanie komunikacyjne

Czerczak Renata

Nauczycielka edukacji przedszkolnej, wychowawca oddziału przedszkolnego, terapia pedagogiczna, rewalidacja

Magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej; studia podyplomowe- zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Kursy kwalifikacyjne:

- Nauczanie zintegrowane w kl. I-III

- Gimnastyka korekcyjna

- Terapia pedagogiczna

- Oligofrenopedagogika

Drapała Adam

Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie oraz edukacji dla bezpieczeństwa

Magister historii, studia podyplomowe – edukacja dla bezpieczeństwa

Jankowska Marta

Nauczycielka przyrody i biologii

Magister biologii z ochroną środowiska, studia podyplomowe - wychowanie fizyczne dla nauczycieli

Kaczmarczyk Joanna

Nauczycielka języka polskiego, wychowawca kl. VII

Magister filologii polskiej, magister pedagogiki wczesnoszkolnej z przedszkolną, studia podyplomowe – historia

Kiernicka Ewa

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy I

Magister pedagogiki wczesnoszkolnej z przedszkolną.

Kursy kwalifikacyjne:

- Terapia pedagogiczna

- Bibliotekoznawstwo

Luczkiewicz Jolanta

Nauczycielka języka angielskiego

Magister filologii – język rosyjski z językiem angielskim

Mielczarek Barbara

Nauczycielka religii

Magister teologii

Miotk Marta

Nauczycielka wychowania fizycznego, wychowawca klasy VII

Magister pedagogiki opiekuńczo –wychowawczej i wychowania fizycznego

Roszman-Rasała Sabina

Nauczycielka matematyki

Magister matematyki z informatyką; studia podyplomowe – socjoterapia

Selke Jolanta

Nauczycielka języka niemieckiego

Magister filologii germańskiej

Siudek Maria

Pedagog, wychowawca świetlicy

Magister pedagogiki, edukacja wczesna; studia podyplomowe – psychoprofilaktyka w edukacji i placówkach oświatowo-wychowawczych;

Kursy kwalifikacyjne:

- Pełnienie funkcji kierowniczej w szkole lub placówce oświatowej,

- Sprawowanie nadzoru pedagogicznego

- Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

- ligofrenopedagogika

- Szkolenie dla mediatorów

Stępień Małgorzata

Nauczycielka języka angielskiego i kaszubskiego

Magister filologii – język rosyjski z językiem angielskim
Kurs kwalifikacyjny – język kaszubski

Szałek Magdalena

Nauczycielka matematyki
wychowawca klasy VI

Magister matematyki z informatyką

Tęsny Stefan

 

Nauczyciel fizyki

 

Magister fizyki

Studia podyplomowe:

- Informatyka i technika w szkole,

- Informatyka i technologie informacyjne w szkole

Wólczyńska Mariola

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i muzyki, logopeda
wychowawca klasy II

Magister pedagogiki w zakresie nauczania początkowego

Studia podyplomowe:

- Psychoprofilaktyka w edukacji i placówkach oświatowo-wychowawczych

- Logopedia

Kurs kwalifikacyjny: Sztuka

Wyrzykowska Marta

Nauczycielka języka angielskiego

Magister filologii angielskiej

Zdyb Barbara 

Nauczycielka chemii i biologii

Magister biologii; 

Studia podyplomowe: Chemia i ochrona środowiska