Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Kadra

 

Nazwisko i imię nauczyciela

Nauczane przedmioty

Wykształcenie

Bednarczyk Zbigniew

Dyrektor szkoły, nauczyciel historii

Magister  pedagogiki - nauczanie początkowe;

Studia podyplomowe:

 - Pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną

- Historia

- Zarządzanie oświatą

 

   

Bownik Jurand

Nauczyciel geografii

Magister geografii z przyrodą

Browka Joanna

Nauczycielka wychowania do życia w rodzinie, plastyki i techniki,  wychowawca klasy VI, wychowawca świetlicy

Magister pedagogiki – Praca socjalna i pedagogika opiekuńczo – wychowawcza; studia podyplomowe - Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Kursy kwalifikacyjne:

Oligofrenopedagogika

- Wychowanie do życia w rodzinie

- Bibliotekoznawstwo

Bugaj - Momot Urszula

 

 

Nauczycielka informatyki, bibliotekarz, wychowawca klasy VII

 

 

Magister pedagogiki w zakresie nauczania początkowego; studia podyplomowe – Zastosowanie informatyki

Kursy kwalifikacyjne:

Oligofrenopedagogika

- Bibliotekoznawstwo

- Wychowanie komunikacyjne

Czerczak Renata

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy I, terapia pedagogiczna, rewalidacja

Magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej; studia podyplomowe- Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Kursy kwalifikacyjne:

- Nauczanie zintegrowane w kl. I-III

- Gimnastyka korekcyjna

- Terapia pedagogiczna

 Oligofrenopedagogika

Drapała Adam

Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie oraz edukacji dla bezpieczeństwa

Magister historii, studia podyplomowe – Edukacja dla bezpieczeństwa

Holewa Beata

Nauczycielka fizyki

Magister fizyki, studia podyplomowe:    Zastosowanie ogólne i dydaktyczne informatyki;

Autyzm, pokrewne zaburzenia rozwoju i oligofrnopedagogika

Jankowska Marta

Nauczycielka przyrody i biologii, urlop wychowawczy

Magister biologii z ochroną środowiska, studia podyplomowe - wychowanie fizyczne dla nauczycieli

Kaczmarczyk Joanna

Nauczycielka języka polskiego

Magister filologii polskiej, magister pedagogiki wczesnoszkolnej z przedszkolną, studia podyplomowe – historia

Kiernicka Ewa

 

 

 

 

 

 

Laska Marzena

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy III, terapia pedagogiczna

 

 

 

 

 

Nauczycielka wspomagająca kl. II

 

 

 

 

 

 

 

 

Magister pedagogiki wczesnoszkolnej z przedszkolną.

Kursy kwalifikacyjne:

- Terapia pedagogiczna

- Bibliotekoznawstwo

 

 

Magister pedagogiki specjalnej - surdopedagogika,

terapia pedagogiczna

studia podyplomowe - oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną, pedagogika wczesnoszkolna z elementami logopedii

 

 

Malczewska Agnieszka

Wychowawca świetlicy

Magister wychowania fizycznego

Mielczarek Barbara

Nauczycielka religii

Magister teologii

Miotk Marta

Nauczycielka wychowania fizycznego, wychowawca klasy V

Magister pedagogiki opiekuńczo –wychowawczej i wychowania fizycznego

Stolarczyk - Gontek Sylwia

 

Nauczycielka edukacji przedszkolnej, wychowawca oddziału przedszkolnego

 

Magister pedagogiki - praca socjalna z poradnictwem społecznym,

studia podyplomowe - przygotowanie pedagogiczne, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami logopedii

 

Selke Jolanta

Nauczycielka języka niemieckiego

Magister filologii germańskiej

Siudek Maria

Wychowawca świetlicy

Magister pedagogiki, edukacja wczesna; studia podyplomowe – psychoprofilaktyka w edukacji i placówkach oświatowo-wychowawczych;

Kursy kwalifikacyjne:

- Pełnienie funkcji kierowniczej w szkole lub placówce oświatowej,

- Sprawowanie nadzoru pedagogicznego

- Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Oligofrenopedagogika

- Szkolenie dla mediatorów

Stępień Małgorzata

Nauczycielka języka angielskiego, wychowawca kl. IV

Magister filologii – język rosyjski z językiem angielskim
Kurs kwalifikacyjny – język kaszubski

Szałek Magdalena

Nauczycielka matematyki
wychowawca klasy VIII

Magister matematyki z informatyką

Wólczyńska Mariola

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i muzyki, logopeda
wychowawca klasy II

Magister pedagogiki w zakresie nauczania początkowego

Studia podyplomowe:

- Psychoprofilaktyka w edukacji i placówkach oświatowo-wychowawczych

- Logopedia

Kurs kwalifikacyjny: Sztuka

Wróblewska Marta

Pedagog szkolny

Magister pedagogiki w zakresie resocjalizacji,

Studia podyplomowe:

- Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

- Logopedia

- Pedagogika specjalna

- Integracja sensoryczna

Zdyb Barbara 

Nauczycielka chemii i biologii

Magister biologii; 

Studia podyplomowe: - Chemia i ochrona środowiska