Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Kadra

                                                            

Nazwisko i imię nauczyciela

Nauczane przedmioty

Wykształcenie

Siudek Maria

Dyrektor szkoły, pedagog

Magister pedagogiki, edukacja wczesna; studia podyplomowe – psychoprofilaktyka w edukacji i placówkach oświatowo-wychowawczych;

Kursy kwalifikacyjne:

- Pełnienie funkcji kierowniczej w szkole lub placówce oświatowej,

- Sprawowanie nadzoru pedagogicznego

- Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

- Oligofrenopedagogika

- Szkolenie dla mediatorów

Adamska Jolanta

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, techniki i plastyki, wychowawca klasy II

Magister pedagogiki wczesnoszkolnej; studia podyplomowe – technika i plastyka

Bownik Jurand

Nauczyciel geografii

Magister geografii z przyrodą

Browka Joanna

 

Nauczycielka wychowania do życia w rodzinie, wychowawca świetlicy, wychowawca klasy VIII

Magister pedagogiki – praca socjalna i pedagogika opiekuńczo – wychowawcza; studia podyplomowe - zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Kursy kwalifikacyjne:

- Oligofrenopedagogika

- Wychowanie do życia w rodzinie

- Bibliotekoznawstwo

Bugaj - Momot Urszula

 

 

 

 

Nauczycielka informatyki, bibliotekarz, wychowawca świetlicy, wychowawca klasy IV

 

 

 

Magister pedagogiki w zakresie nauczania początkowego; studia podyplomowe – zastosowanie informatyki

Kursy kwalifikacyjne:

- Oligofrenopedagogika

- Bibliotekoznawstwo

- Wychowanie komunikacyjne

Chilońska Ewa

Nauczycielka fizyki

Magister fizyki z ochroną środowiska

Czerczak Renata

 

Nauczycielka edukacji przedszkolnej, wychowawca oddziału przedszkolnego, terapia pedagogiczna, rewalidacja

Magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej; studia podyplomowe- zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Kursy kwalifikacyjne:

- Nauczanie zintegrowane w kl. I-III

- Gimnastyka korekcyjna

- Terapia pedagogiczna

- Oligofrenopedagogika

Drapała Adam

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie oraz edukacji dla bezpieczeństwa

Magister historii, studia podyplomowe – edukacja dla bezpieczeństwa

Jankowska Marta

Nauczycielka przyrody i biologii

Magister biologii z ochroną środowiska, studia podyplomowe - wychowanie fizyczne dla nauczycieli

Kaczmarczyk Joanna

Nauczycielka języka polskiego, wychowawca kl. VI

Magister filologii polskiej, magister pedagogiki wczesnoszkolnej z przedszkolną, studia podyplomowe – historia

Kardaś Barbara 

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy III 

Magister pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej z resocjalizacją; studia kwalifikacyjne – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna;

Studia podyplomowe - muzyka w edukacji wczesnej z elementami muzykoterapii

Klimek Agnieszka

Nauczycielka języka angielskiego

Magister filologii angielskiej

Krajewska – Matyjek Ilona

Nauczycielka historii

Magister historii – współczesne stosunki międzynarodowe

Studia podyplomowe: przygotowanie pedagogiczne

Kiernicka Ewa

 

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

 

Magister pedagogiki wczesnoszkolnej z przedszkolną.

Kursy kwalifikacyjne:

- Terapia pedagogiczna

- Bibliotekoznawstwo

Mielczarek Barbara

Nauczycielka religii

Magister teologii

Miotk Marta

Nauczycielka wychowania fizycznego, wychowawca klasy VII

Magister pedagogiki opiekuńczo –wychowawczej i wychowania fizycznego

Moralewicz Elżbieta

Nauczycielka języka polskiego i historii

Magister filologii polskiej
Studia podyplomowe:
- Wiedza o społeczeństwie
- Wychowanie do życia w rodzinie
- Informatyka

Roszman-Rasała Sabina

Nauczycielka matematyki

Magister matematyki z informatyką; studia podyplomowe – socjoterapia

 

Socha Mirosława

Nauczycielka języka niemieckiego

Magister filologii rosyjskiej

Kurs pedagogiczno – metodyczny do nauczania języka niemieckiego, Centralny Egzamin Średniego Stopnia – język niemiecki

Stępień Małgorzata

Nauczycielka języka angielskiego i kaszubskiego
 

Magister filologii – język rosyjski z językiem angielskim
Kurs kwalifikacyjny – język kaszubski

Szałek Magdalena

Nauczycielka matematyki
wychowawca klasy V

Magister matematyki z informatyką

Wólczyńska Mariola

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i muzyki, logopeda
wychowawca klasy I

Magister pedagogiki w zakresie nauczania początkowego

Studia podyplomowe:

- Psychoprofilaktyka w edukacji i placówkach oświatowo-wychowawczych

- Logopedia

Kurs kwalifikacyjny: Sztuka

Wyrzykowska Marta

Nauczycielka języka angielskiego

Magister filologii angielskiej

Zdyb Barbara 

Nauczycielka chemii i biologii

Magister biologii; 

Studia podyplomowe: Chemia i ochrona środowiska

Żywiecka Marzena

 

Nauczycielka przyrody i języka kaszubskiego

 

Magister biologii;

Studia podyplomowe: przyroda

Kurs kwalifikacyjny – język kaszubski