Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Zmiana patrona szkoły

Wobec pojawiających się w środowisku lokalnym wątpliwości dotyczących zmiany patrona naszej szkoły, prezentujemy stanowisko Instytutu Pamięci Narodowej  w tej sprawie. 

Poniżej w załącznikach dokumenty do wglądu.