Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Wytyczne MEN dotyczące organizacji roku szkolnego

 Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi instrukcjami.