Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Wolny dzień

Informujemy, że zgodnie z  Rozporządzeniami MEN w sprawie organizacji roku szkolnego dyrektor szkoły ustalił, że 31 października 2019r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.