Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

W podziękowaniu za serce i trud

„Nauczyciel otwiera drzwi, ale to Ty musisz przez nie przejść”. Cytat ten był mottem akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowanej przez uczniów pod kierunkiem pań: Joanny Kaczmarczyk, Magdaleny Szałek oraz Joanny Browki. Upominki muzyczne przygotowały panie Mariola Wólczyńska i Urszula Tamulis. Podczas akademii uczniowie z klas VII - VIII  zaprezentowali scenki z życia nauczycieli i uczniów, wywołując uśmiech na twarzach wszystkich zebranych. Tym samym odtworzyli słowem i piosenką klimat szkolnego życia. W szkolnych uroczystościach uczestniczyli zaproszeni goście: zastępca wójta Gminy Ustka, pan Rafał Kuleta, ksiądz proboszcz Jerzy Wyrzykowski, przedstawicielka Straży Granicznej oraz przewodnicząca Rady Rodziców, pani Katarzyna Nieradka. Dzień ten był okazją do nagrodzenia wyróżniających się w pracy nauczycieli i pracowników obsługi. Pan Rafał Kuleta wręczył Nagrodę Wójta Gminy Ustka pani Joannie Kaczmarczyk – nauczycielce języka polskiego za wysiłek i zaangażowanie w podnoszenie jakości nauczania w szkole, a pan Zbigniew Bednarczyk - Nagrody Dyrektora nauczycielom i pracownikom szkoły. Byli to: Magdalena Szałek, Marta Miotk, Barbara Zdyb, Beata Kluczny – Mach, Zofia Banasik, Marek Banasik, Helena Szejna, Małgorzata Kaczmarek oraz Barbara Kujawa. Podczas akademii rozdano również nagrody laureatom konkursu plastyczno – literackiego „Ja za 20 lat” przeprowadzonego w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”: Nikodemowi Olejniczakowi, Karolinie Lisickiej, Filipowi Gołębiowskiemu oraz Dominikowi Sucheckiemu. Warto dodać, że uczniowie przygotowali wyróżnione prace pod kierunkiem pani Jolanty Adamskiej. Pani Mariola Wólczyńska otrzymała gratulacje z okazji jubileuszu 35. lat pracy w zawodzie nauczyciela oraz podziękowanie za wieloletnią współpracę i działania w ZNP. Na zakończenie uczniowie wręczyli  nauczycielom i pracownikom szkoły kwiaty i laurki. Oryginalnym prezentem dla nauczycieli były ich portrety wykonane przez wychowanków i zaprezentowane w sali gimnastycznej.  Był to dzień pełen życzeń, radości i uśmiechu.

Życzymy naszym nauczycielom sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanego zawodu. Niech Wasza praca, często niełatwa i mało doceniana, przynosi piękne owoce i daje  mnóstwo radości.