Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Uwaga!

Od poniedziałku, 23 listopada 2020 r. rozpoczynamy naukę zdalną na platformie G Suite. Prosimy o zapoznanie się poniższymi instrukcjami:

1. Zapoznanie z platformą: https://www.youtube.com/watch?v=uiuE0UtqB3w

2. Pierwsze logowanie : https://www.youtube.com/watch?v=0NhpL6fFXxY

3. Poradnik dla ucznia i rodzica: https://www.youtube.com/watch?v=jaDqoRZZem8