Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Światowy Dzień Wody

 

     W dniu 22 marca rozpoczęły się obchody Światowego Dnia Wody. W tym roku akcja realizowana była pod hasłem Zróbmy szum wokół wody. Dzięki niej nasi uczniowie poznali wodne wyzwania na świecie. Wiemy doskonale, że woda to najważniejsza substancja na Ziemi. Potrzebują jej wszystkie żywe organizmy zarówno ludzie, jak i rośliny oraz zwierzęta. Większość z nich zaczyna swoje życie w wodzie, a potem mieszka w niej lub w jej pobliżu. Dlatego tak ważne jest, abyśmy dbali o zasoby wodne na naszej planecie. Na znak solidarności uczniowie wykonali pracę plastyczną pod tytułem „Kropelka wody”.