Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Prace remontowe

      W naszej szkole od 10 lutego 2021 r. trwają prace remontowe, których celem jest adaptacja poddasza na potrzeby uczniów i nauczycieli. Zgodnie z planami do 20 lipca br. mają tam powstać pomieszczenia biblioteczne, świetlica, klasa do zajęć artystycznych, archiwum oraz toaleta. Wymianie ulegnie instalacja elektryczna oraz zostaną zamontowane urządzenia sanitarne. Konieczne jest również przystosowanie klatki schodowej prowadzącej na strych, w tym zdemontowanie schodów drewnianych i zbudowanie betonowych. Koszt inwestycji to blisko 900 tysięcy złotych.

Warto wspomnieć, że pod koniec ubiegłego roku w szkole założono nową instalację grzewczą z kotłem na gaz o wartości 190 tysięcy złotych. W najbliższym czasie planuje się również naprawę solarów.

Dzięki poczynionym inwestycjom poprawią się warunki lokalowe placówki, a uczniowie zyskają więcej miejsca do nauki i zabawy.