Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Nauka zdalna w klasach I-VIII

Szanowni Państwo.

Od dnia 9 listopada do dnia 29 listopada 2020 r. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I - III, tym samym najmłodsze oddziały naszej szkoły, podobnie jak klasy IV - VIII przechodzą na nauczanie zdalne.

Oddział przedszkolny funkcjonuje bez zmian.