Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Komunikat

Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie kształcenia na odległość w okresie  od 25 marca do 10 kwietnia 2020r.