Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Jesteśmy świadomymi ekologami – segregujemy odpady

Na naszym szkolnym korytarzu stanęły pojemniki do segregacji śmieci. Według nowych zasad  śmieci należy segregować do 5 pojemników w określonych kolorach. Do niebieskiego wrzucamy papier; zielonego - szkło, żółtego- metal i tworzywa sztuczne, brązowego  - bioodpady (z wyłączeniem mięsa, tłuszczów zwierzęcych oraz kości) i wreszcie czarny pojemnik przeznaczony jest na odpady zmieszane. Warto uświadomić sobie, że przeciętny człowiek w ciągu roku produkuje ok. 2 m3 śmieci. Codziennie każdy z nas wytwarza co najmniej 1 kg odpadów. Ilość ta będzie wzrastać, bo jesteśmy coraz bogatsi, kochamy zakupy. Oprócz tego coraz więcej produktów używanych jest tylko raz, sporo też żywności marnujemy. Jak zatem zmniejszyć ilość odpadów?  Sposobów jest kilka. Przede wszystkim nie kupujmy w sklepie reklamówek, a zamiast nich zabierzmy z domu płócienną torbę albo koszyk na zakupy. Kupujmy owoce luzem, a nie te pakowane. Zamiast jednorazowych baterii, używajmy akumulatorków ładowanych w domu. Naprawiajmy odzież i zepsute sprzęty. Jeśli mamy ogród, załóżmy kompostownik, do którego  można wrzucić odpadki organicznych. Bądźmy odpowiedzialnymi ekologami, dbajmy o ochronę przyrody w swoim otoczeniu.