Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Informacja dla rodziców

 Informacja dla rodziców 

W dniu 24 kwietnia 2019 r. nauczyciele naszej szkoły zakończyli strajk. W związku z tym  w dniu 25 kwietnia 2019r. wznawiamy zajęcia dydaktyczne. Przywóz odbędzie się zgodnie z planem.

W dniu 25 kwietnia 2019 r. lekcje zakończą się o godz. 12.30, z wyjątkiem klas III i IV, które zakończą zajęcia o godz. 11.30. 

W dniu 26 kwietnia 2019 roku lekcje zakończą się o godz. 12.30, z wyjątkiem klas I i II, które zakończą zajęcia o godz. 11.30. Uczniowie  dojeżdżający wrócą do domu pierwszym odwozem; wyjazd sprzed szkoły godz.12.40. 

Z powodu usprawiedliwionej nieobecności personelu kuchennego w wymienionych dniach nie będą wydawane obiady.

Zgodnie z planem pracy szkoły 29-30 kwietnia 2019 r. i 2 maja 2019 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Jeśli konieczna będzie w tych dniach opieka nad dziećmi, szkoła zapewni ją. Prosimy przekazanie pisemnej informacji o potrzebie zapewnienia opieki w terminie do 26 kwietnia, do godz.8.00.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaleskich    -    Maria Siudek