Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Egzaminy ósmoklasistów

W dniach 15,16, 17 kwietnia 2019 uczniowie naszej szkoły przystąpili do egzaminów ósmoklasisty, które obejmowały wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Egzaminy przebiegały zgodnie z procedurami i bez zakłóceń. W arkuszach egzaminacyjnych z języka polskiego pojawiło się sporo pytań otwartych wymagających umiejętności redagowania tekstów oraz argumentowania, zaś z matematyki nie zabrakło zadań z podstaw geometrii oraz działań procentowych. Na egzaminie z języka angielskiego wystąpiło kilka pytań było podchwytliwych, ale nasi ósmoklasiści na ogół wychodzili z sal egzaminacyjnych zadowoleni. Wyniki zostaną ogłoszone 14 czerwca i będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba kandydatów przekroczy liczbę miejsc w danej placówce.