Zmiana regulaminu stołówki

Data: 09-09-2022

      Informujemy,  że z dniem 08.09.2022 r. uległ zmianie regulamin stołówki szkolnej w Szkole im. por. W. Dzięgielewskiego w Zaleskich. Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami.

Grafika 1: Zmiana regulaminu stołówki