Ważna informacja!

Data: 14-06-2022

           Informujemy, że zgodnie z  Rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szkolnego dyrektor szkoły ustalił, że 17 czerwca 2022r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

Grafika 1: Ważna informacja!