Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej

Data: 08-03-2022

      Uprzejmie informuję, że rekrutacja do pięciogodzinnego oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. por. W. Dzięgielewskiego w Zaleskich na rok szkolny 2022/2023 odbywać się będzie w terminie od 01.04.2022 r. do 08.04.2022 r. Dokumenty w wersji papierowej należy złożyć w sekretariacie szkoły. 
Do składania wniosków do oddziału przedszkolnego zapraszamy rodziców dzieci urodzonych w 2016 roku, a do klasy pierwszej urodzone 2015 roku.

 

Wnioski są do pobrania na stronie internetowej www.spzaleskie.pl 
 

Do potwierdzenia danych proszę o zabranie ze sobą następujących dokumentów: 
- dowód osobisty rodzica,

- odpis aktu urodzenia dziecka

- dokument zawierający PESEL dziecka,

- dokument potwierdzający zameldowanie.

                                             SERDECZNIE ZAPRASZAM!!

                                             Dyrektor Szkoły Podstawowej

                                                         w Zaleskich

                                                   Zbigniew Bednarczyk

 

Grafika 1: Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej