Harmonogram przywozów i odwozów

Data: 04-09-2022

       Informujemy, że w bieżącym roku szkolnym świetlica jest dostępna dla uczniów od godz. 6.30 do 16.30. Dowóz i odwóz odbywa się wg ustalonego harmonogramu. Rodzice dzieci korzystających z opieki w świetlicy we wczesnych godzinach porannych i popołudniowych, są zobowiązani do osobistego przywiezienia i odbioru ich ze szkoły.

Szczegółowy harmonogram przywozu:

Modlinek

06 : 55

Modła

06 : 59

Duninówko

07:  00

Duninowo

07:  01

Golęcino          

07 : 04

Złakowo   

07 : 10

Zaleskie - sz       

07 : 13

Możdżanowo

07 : 19

Starkowo

07:  22

Zaleskie - szkoła

07 : 26

 

Szczegółowy harmonogram odwozów:

I odwóz

II odwóz

III odwóz

Zaleskie, szkoła

12:40

14:25

15:20

Złakowo

12:43

14:28

15:23

Zaleskie, szkoła

12:46

14:31

15:26

Możdżanowo  

12:51

14:36

15:31

Starkowo

12:54

14:39

15:34

Golęcino

12:56

14:41

15:36

Duninowo   

12:59

14:44

15:39

Duninówko

13:00

14:45

15:40

Modła

13:01

14:46

15:41

Modlinek

13:05 14:50 15:45
Grafika 1: Harmonogram przywozów i odwozów