Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Zajęcia pozalekcyjne

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Szkoła Podstawowa w Zaleskich umożliwia uczniom rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, oferując im udział w zajęciach pozalekcyjnych. Dla dzieci mających trudności w nauce oraz inne problemy przewidziane są zajęcia specjalistyczne.

Koła zainteresowań:

  • zespół wokalny
  • koło plastyczne
  • koło dziennikarskie
  • koło przyrodnicze
  • koło sportowe
  • koło szachowe

Zajęcia specjalistyczne:

  • logopedyczne
  • socjoterapeutyczne
  • gimnastyka korekcyjna
  • terapia pedagogiczna

 

Od września 2016 roku w szkole odbywają się zajęcia z języka kaszubskiego, w których uczestniczą uczniowie podzieleni na dwie grupy: kl. I-III i kl. IV-VI. Nauka języka kaszubskiego odbywa się w formie przedmiotu, który łączy w sobie treści z różnych dziedzin wiedzy. Oprócz słownictwa i literatury kaszubskiej uczniowie poznają kulturę, tradycje, zwyczaje, obrzędy, pieśni, tańce i rękodzieło. Uatrakcyjnieniem zajęć są wycieczki oraz lekcje w terenie.

Tradycją szkoły jest także realizacja edukacji regionalnej. W klasie IV odbywają się obowiązkowe zajęcia dodatkowe o tej tematyce.
Ostatnio z dużym powodzeniem wdrażane są treści edukacji morskiej. Duże zainteresowanie w środowisku wzbudził Powiatowy Piknik Naukowo-Żeglarski zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Zaleskich przy współudziale fundacji Mateusza Kusznierewicza. Udział szkoły w programie „Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy” zakończył się dużym sukcesem. Uczniowie w nagrodę za zwycięstwo w konkursie projektów pojechali na obóz żeglarski i uczestniczyli w regatach w Pucku. Obecnie rozwijają swoje umiejętności w zakresie edukacji morskiej podczas warsztatów edukacyjnych „Matematyczne zabawy nawigacyjne na mapie morskiej”.