Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Zarządzenie dyrektora

Zawiadamiamy, że od 25 maja 2020r. szkoła umożliwi uczniom klas VIII udział w konsultacjach z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, zaś od 01 czerwca 2020r.  uczniom klas IV – VII udział w konsultacjach z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne.

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem dyrektora wraz z dostępnymi załącznikami oraz wypełnienie i dostarczenie załącznika nr 1 i nr 2 do zarządzenia dyrektora, do momentu pierwszego dnia pobytu na konsultacjach w szkole zgłoszonego dziecka.

Konsultacje odbywać się będą zgodnie z potrzebami uczniów według ustalonego harmonogramu.

Jednocześnie informujemy rodziców, że realizacja podstawy programowej dla wszystkich uczniów będzie odbywała się nadal w formie zdalnej, na dotychczasowych zasadach ustalonych w danej klasie.