Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Zapraszamy Rodziców

Serdecznie zapraszamy na zebrania Rodziców uczniów naszej szkoły. Odbędą się one w dniu 10 września 2020 r.

godz. 16.00 -  oddział przedszkolny oraz klasy I - III

godz. 17.00 - klasy IV - VIII

Zebranie Rady Rodziców z Dyrektorem szkoły - godz. 15.30

Bardzo prosimy o przestrzeganie procedur bezpieczeństwa obowiązujących w szkole.