Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Zakończenie roku szkolnego

 Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

      W związku z nadal obowiązującym na terenie naszego kraju stanem epidemii, w naszej szkole nie odbędzie się tradycyjna uroczystość zakończenia roku szkolnego 2019/2020.

     W  piątek, 26 czerwca 2020 roku, uczniowie oddziału przedszkolnego oraz klas I-VIII otrzymają świadectwa szkolne zgodnie z poniższym harmonogramem:

8:00 – oddział przedszkolny

8:30 - klasa I

9:00 - klasa II

9:30 - klasa III

10:00 - klasa IV

10:30 - klasa V

11:00 - klasa VI

11:30 - klasa VII

12:00 - klasa VIII 

      Jeżeli dopisze pogoda, świadectwa będą wydawane na świeżym powietrzu, na boisku szkolnym (zgodnie z zaleceniem MEN),  w razie deszczu - w hali sportowej. Z uwagi na obostrzenia, podczas odbioru świadectw dzieciom może towarzyszyć tylko jeden rodzic lub opiekun. Dojazd we własnym zakresie.

    Ponadto przypominamy, że wszystko musi odbywać się zgodnie z procedurami i wytycznymi GIS oraz MEN, które nadal obowiązują na terenie Polski we wszystkich placówkach oświatowych (maseczki, utrzymywanie odstępu między osobami).

 

Nieodebrane świadectwa w dniu zakończenia roku szkolnego  zostaną wręczone uczniom  przez wychowawców w dniu 1 września 2020 roku.