Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Wyprawka szkolna

Wyprawka przedszkolaka i pierwszoklasisty na rok szkolny 2021/2022 

Dzieci z najmłodszych oddziałów powinny zostać wyposażone w następujące pomoce i przybory szkolne: