Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Wyniki rekrutacji

Informujemy, że zakończyło się  postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Zaleskich.

Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego oraz klasy I na rok szkolny 2020/2021