Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

W podziękowaniu

       Składam ogromne podziękowania Radzie Rodziców z przewodniczącą panią Katarzyną Nieradką, Kołu Gospodyń Wiejskich w Zaleskich i pracownikom obsługi Szkoły Podstawowej w Zaleskich za pomoc oraz organizację balu charytatywnego. Pragnę podkreślić, że na zabawie, która odbyła się 22 lutego 2020r., bawiło się ponad 80 osób przy profesjonalnej muzyce zespołu "Silent".W czasie balu przeprowadzono m.in. licytację prac wykonanych przez rodziców i dzieci z miejscowej szkoły, a także fantów przekazanych przez darczyńców. Całkowity zysk z imprezy - kwota ponad 8000 złotych - zostanie przeznaczony na zakup nowego sztandaru. W imieniu organizatorów już dziś pragnę zaprosić Państwa na następne imprezy charytatywne.

Z wyrazami szacunku

mgr Zbigniew Bednarczyk 

                                             dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaleskich