Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Uwaga!

 Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN 
zajęcia w dniach 15.04-26.04.2020r. nadal będą się odbywały w formie zdalnego kształcenia 

za pomocą platformy Librus Synergia oraz  form i metod wskazanych przez nauczyciela, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem i rodzicem.