Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Uwaga !

 Szanowni Państwo!!!

Uprzejmie informuję, że 26 października 2020 roku (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej im. por. W. Dzięgielewskiego w Zaleskich.

Jeżeli jest taka możliwość, bardzo proszę, aby w tym dniu nie posyłać dzieci do szkoły. Rodzice, którzy nie są w stanie zapewnić opieki swoim dzieciom, mogą skorzystać z zajęć opiekuńczych zorganizowanych w świetlicy szkolnej. Przyjazd do szkoły według rozkładu jazdy, odwóz o godzinie 12:50.

 Od 27 października 2020 roku dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I-III realizują obowiązek szkolny jak dotychczas,w formie stacjonarnej, natomiast młodzież z klas IV- VIII przechodzi na nauczanie zdalne. Szczegółowe informacje o zasadach i formie nauczania zdalnego otrzymają Pańswo w poniedziałek, 26 października.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły - Zbigniew Bednarczyk