Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Uwaga!

Informujemy, że zmianie uległa godzina odwozu dzieci do domu w dniu 1 września 2020 r. 

Uczniowie odjeżdżają sprzed szkoły o godz. 9.45.