Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Uwaga !

 Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

zajęcia w dniach 27.04-24.05.2020r. będą odbywały się w formie zdalnego kształcenia,

za pomocą platformy Librus Synergia oraz  form i metod wskazanych przez nauczyciela, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem i rodzicem.

Egzaminy ósmoklasistów planowane są w terminie 16-18 czerwca.