Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Uwaga!

Informujemy, że wystapiła awaria telefonu stacjonarnego do szkoły.  

Nr do kontaktu 516 - 767-626 - sekretariat szkoły.