Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Ślubowanie pierwszoklasistów

25 października 2019r. w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na uczniów. Jedenaścioro dzieci w obecności zaproszonych gości, nauczycieli, rodziców oraz społeczności szkolnej zaprezentowało krótki program artystyczny i udowodniło, że są gotowi złożyć przysięgę. W podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją klasę i szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pan dyrektor Zbigniew Bednarczyk dokonał aktu pasowania pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej im. por. Witolda Dzięgielewskiego w Zaleskich, a następnie wręczył im pamiątkowe dyplomy, a przybyli goście, rodzice i przedstawiciele wszystkich klas upominki. Były też pamiątkowe fotografie. Tego dnia dzieci z klasy I spisały się na medal, a swoją postawą i zachowaniem potwierdziły, że są już prawdziwymi uczniami.