Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Rekrutacja uzupełniająca

 SZANOWNI PAŃSTWO!!

Uprzejmie informuję, że w dniach 27-30.04.2020 r. odbędzie się uzupełniająca rekrutacja  do pięciogodzinnego oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. por. W. Dzięgielewskiego w Zaleskich na rok szkolny 2020/2021.

Do składania wniosków do oddziału przedszkolnego zapraszamy tylko rodziców dzieci urodzonych w 2014 roku a do klasy pierwszej urodzonych 2013 roku.

Pozostałych zainteresowanych zapraszamy do kontaktu w ostatnim tygodniu sierpnia lub początku września.

Rekrutacja ze względu na zagrożenie korona wirusem odbywać się będzie tylko drogą elektroniczną. Wnioski proszę wysyłać na adres e-mail: sekretariat@spzaleskie.pl  Po zakończonej kwarantannie prosimy o uzupełnienie dokumentacji papierowej.                     

Wnioski są do pobrania na stronie internetowej www.spzaleskie.pl

Do potwierdzenia danych proszę o zabranie ze sobą następujących dokumentów:

- dowód osobisty rodzica,

- odpis aktu urodzenia dziecka,

- dokument zawierający PESEL dziecka.

                                                                             SERDECZNIE ZAPRASZAM!!!

             Dyrektor

Szkoły Podstawowej

im. por. W. Dzięgielewskiego w Zaleskich

Zbigniew Bednarczyk